הכניסה ל"דרך המים" היא בהתאם להוראות התו הסגול של משרד הבריאות.
לאחר שנמדד חום, נדרש כל מי שנכנס אלינו למלא הצהרת בריאות דיגיטלית. שמחים לראות אתכם!